Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichbändle | bändelean
dubändelstan
er/sie/esbändeltan
wirbändelnan
ihrbändeltan
siebändelnan

Präteritum

ichbändeltean
dubändeltestan
er/sie/esbändeltean
wirbändeltenan
ihrbändeltetan
siebändeltenan

Perfekt

ichhabeangebändelt
duhastangebändelt
er/sie/eshatangebändelt
wirhabenangebändelt
ihrhabtangebändelt
siehabenangebändelt

Plusquamperfekt

ichhatteangebändelt
duhattestangebändelt
er/sie/eshatteangebändelt
wirhattenangebändelt
ihrhattetangebändelt
siehattenangebändelt

Futur I

ichwerdeanbändeln
duwirstanbändeln
er/sie/eswirdanbändeln
wirwerdenanbändeln
ihrwerdetanbändeln
siewerdenanbändeln

Futur II

ichwerdeangebändelthaben
duwirstangebändelthaben
er/sie/eswirdangebändelthaben
wirwerdenangebändelthaben
ihrwerdetangebändelthaben
siewerdenangebändelthaben
您是否发现错误?我们很高兴听到您的反馈意见。请点击此处!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

ichbänd(e)lean
dubändelst | bändlestan
er/sie/esbänd(e)lean
wirbändelnan
ihrbändeltan
siebändelnan

Präteritum

ichbändeltean
dubändeltestan
er/sie/esbändeltean
wirbändeltenan
ihrbändeltetan
siebändeltenan

Perfekt

ichhabeangebändelt
duhabestangebändelt
er/sie/eshabeangebändelt
wirhabenangebändelt
ihrhabetangebändelt
siehabenangebändelt

Plusquamperfekt

ichhätteangebändelt
duhättestangebändelt
er/sie/eshätteangebändelt
wirhättenangebändelt
ihrhättetangebändelt
siehättenangebändelt

Futur I

ichwerdeanbändeln
duwerdestanbändeln
er/sie/eswerdeanbändeln
wirwerdenanbändeln
ihrwerdetanbändeln
siewerdenanbändeln

Futur II

ichwerdeangebändelthaben
duwerdestangebändelthaben
er/sie/eswerdeangebändelthaben
wirwerdenangebändelthaben
ihrwerdetangebändelthaben
siewerdenangebändelthaben
您是否发现错误?我们很高兴听到您的反馈意见。请点击此处!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

bändele | bändle(du)an
bändelt(ihr)an
bändelnwiran
bändelnSiean
您是否发现错误?我们很高兴听到您的反馈意见。请点击此处!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Infinitiv Präsens

anbändeln

Infinitiv Perfekt

angebändelthaben

Partizip I

anbändelnd

Partizip II

angebändelt
您是否发现错误?我们很高兴听到您的反馈意见。请点击此处!

语言 Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文